FDA Disclaimer

Januari 1st, 2020 

De informatie op HelpMEHemp.org website (de "Service") is alleen voor algemene informatiedoeleinden.

 

HelpMEHemp (Ltd) aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Service.

In geen geval is HelpMEHemp (Ltd) aansprakelijk voor speciale, directe, indirecte, gevolgschade of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. HelpMEHemp (Ltd) behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving aanvullingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de Service.

HelpMEHemp (Ltd) garandeert niet dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Disclaimer voor fitness

De Service biedt informatie over gezondheid, fitness en voeding en is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Vertrouw niet op deze informatie als vervanging voor, noch vervangt deze, professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Als u zich zorgen maakt of vragen heeft over uw gezondheid, moet u altijd een arts of andere zorgverlener raadplegen.

Negeer, vermijd of stel het verkrijgen van medisch of gezondheidsgerelateerd advies van uw zorgverlener niet uit vanwege iets dat u mogelijk in de Service heeft gelezen. Het gebruik van alle informatie op de Service is uitsluitend op eigen risico.

Externe links disclaimer

HelpMEHemp.org website kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze gelieerd zijn aan HelpMEHemp (Ltd)

Houd er rekening mee dat de HelpMEHemp (Ltd) geen garantie biedt voor de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van enige informatie op deze externe websites.

  • Geen THC of minder dan 3% De uitspraken met betrekking tot deze producten zijn niet geëvalueerd door de Food and Drug Administration. De werkzaamheid van deze producten is niet bevestigd door FDA-goedgekeurd onderzoek. Deze producten zijn niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Alle informatie die hier wordt gepresenteerd, is niet bedoeld als vervanging voor of alternatief voor informatie van zorgverleners. Raadpleeg uw arts over mogelijke interacties of andere mogelijke complicaties voordat u een product gebruikt. De Federal Food, Drug and Cosmetic Act vereist deze kennisgeving